Der er økonomi i at reducere klimaaftrykket

Mange af de tiltag, som er med til at reducere klimaaftrykket fra din griseproduktion, er en gevinst både for produktionens økonomi og for klimaet:

  • Reduceret dødelighed – en død gris koster at producere både i kr. og på klimagasser, men ender som rest-/affaldsprodukt.
  • Øget fodereffektivitet – foderet koster både i kr. og på klimagasser, med en øget effektivitet optimeres foderets belastning/udgift i forhold til kødets aftryk/indtægt.
  • Øget produktionseffektivitet – flere grise pr årsso og en øget daglig tilvækst er med til både at fremme den økonomiske gevinst og samtidig reducere klimaaftrykket, dyrene er flere om at ”betale husleje” og er hurtigere igennem stalden.

 

I SvineRådgivningen anvender vi klimaværktøjet ESGreen Tool, hvor bedriftens klimaaftryk kan beregnes. Vi kan på baggrund af dine tal beregne klimaaftrykket pr. produceret kg gris, og vi kan hjælpe dig med de værktøjer og virkemidler, du kan anvende for både at reducere klimaaftrykket og øge indtjeningen.