12 tiltag til at optimere din bedrift i en bæredygtig retning

SEGES Innovation har udarbejdet et katalog, der grundigt beskriver virkemidler til bæredygtig udvikling i griseproduktionen.

 

De 12 virkemidler er:

 • Gyllekøling
 • Hyppig udslusning af gylle
 • Staldforsuring af grisegyllen
 • Afsæt svinegyllen til biogas
 • Klimaoptimeret foder
 • Øget produktivitet
 • Hjerteordningen på dyrevelfærd
 • Handlingsplaner for:
  • Nedsættelse af antibiotikaforbruget
  • Nedsættelse af dødelighed
  • At undgå grise, der burde have været aflivet
  • Specifikke sygdomme og skader
  • Nedsat behov for halekupering

 

Se kataloget “Virkemidler til bæredygtig udvikling, Grisestalden” fra SEGES Innovation her: Virkemiddelkatalog

Her kan du hente inspiration og viden, gode tips til at komme i gang, cases, sideeffekter og økonomiske konsekvenser.