Hvad er en ESG-rapport?

En ESG-rapport er en virksomhedsrapport, der danner grundlag for en fornyet kommunikation til dine samarbejdspartnere – med fokus på virksomhedens påvirkning på klima, miljø og samfund.

ESG står for Environmental, Social, Governance som på dansk oversættes til miljømæssige, sociale- og ledelsesmæssige forhold.

I griseproduktion kan emnerne blandt andet omhandle:

 

I SvineRådgivningen har vi udarbejdet vores egen ESG-rapport. Vi arbejder på at styrke vores rådgivning indenfor bæredygtighed, ESG og grøn omstilling i landbruget. Med denne første rapport for SvineRådgivningen ønsker vi fremadrettet også at forbedre vores dataindsamling, måling og bevidsthed om SvineRådgivningens egen påvirkning på det omkringliggende miljø og samfund.

Du kan læse SvineRådgivningens egen ESG-rapport her: ESG-rapport SvineRådgivningen 2022, hvor du også kan finde inspiration til, hvordan vi kan hjælpe med at udarbejde de dele af din ESG-rapport, der handler om griseproduktionen.