Arrangementer

Fokus på udvikling
sparring og viden

Rådgivning

Kompetent rådgivning
skaber værditilvækst

Ansatte

Rådgivning i øjenhøjde
den rette rådgiver til opgaven

Den stærkest mulige rådgivning

Hos SvineRådgivningen er vores mål at opretholde et højt vidensniveau samt løbende at udvikle og opbygge specialviden blandt vores rådgivere. Dette skaber grundlag for kompetent rådgivning – og værditilvækst hos vore kunder. Ved rådgivning på staldgangen i øjenhøjde vil vi hjælpe dig med at sætte realistiske mål og forfølge dem.

 

Vi implementerer værdifuld viden, som bidrager til en styrket dansk griseproduktion

I SvineRådgivningen arbejder vi sammen med dig og dine øvrige samarbejdspartnere for at reducere klimaaftrykket fra griseproduktionen. Med fokus på overlevelse, foderudnyttelse, tilvækst og sundhed er det både en gevinst for produktionens økonomi og for klimaet. Se hvad vi kan tilbyde dig indenfor bæredygtig udvikling, ESG-rapportering og klimaregnskab her.

ERFA – Staldskoler – Gårdkurser

Hos SvineRådgivningen har du, dine medarbejdere eller hele bedriften mulighed for at deltage i en af vores mange ERFA-grupper, staldskoler eller et skræddersyet gårdkursus til Jeres bedrift.

Som medlem af en ERFA-gruppe eller staldskole opnår I sparring til hverdagens problemstillinger og får gode ideer og input med hjem.

Vi afholder også målrettede gårdkurser, med fokus på netop Jeres produktion, hvor samtlige medarbejdere kan deltage. Kurset afvikles på gården på enten dansk eller engelsk og afholdes på og udenfor staldgangen. Kontakt os på tlf. 70151200 og hør nærmere.

Hitlister

Kend de stærke og svage sider i din produktion. I SvineRådgivningen udarbejder vi kvartalsvise Hitlister med produktionstal fra de besætninger, der sender data ind til os. Hitlisten er et sammenligningsark, hvor du bl.a. kan benchmarke dine resultater mod dine kollegaer.

So Hitlisten bliver rangeret efter fravænnede grise pr. årsso, mens smågrise- og slagtesvine Hitlisten bliver rangeret efter et beregnet index ud fra bl.a. reference tilvækst, -foderforbrug og dødelighed.

Hitlisterne koster 225 kr. pr. stk. Har du både sohold, smågrise og slagtesvin koster de således 675 kr. pr. kvartal. Resultaterne på selve Hitlisten er selvfølgelig anonymiseret, men du får oplyst din besætnings placering på Hitlisten. Tilmeld dig og send os en backup på wb@sraad.dk eller giv os adgang.

Nyheder

 • Udgivet d. mandag 25. september, 2023

  Formålet med farmtesten var at dokumentere kvaliteten af det fermenterede vådfoder, der anvendes til slagtegrise på ejendommen. Herunder undersøge hvordan fermenteringen påvirker indholdet af frie aminosyrer og fytat-bundet fosfor i fermenteringstanken og i det færdige vådfoder. Analyserne viser bl.a. at: Vådfoderet var af god kvalitet, uden vækst af uønskede bakterier …

  Læs mere
 • Udgivet d. onsdag 13. september, 2023

  Arrangerer SvineRådgivningen “Temadag for udendørs griseproduktion” igen? JA – det gør vi ! Sæt allerede nu X i kalenderen tirsdag den 27. februar 2024. Program og tilmelding følger. Ved spørgsmål kan Birgitte kontaktes på brm@sraad.dk / 30310473

  Læs mere
 • Udgivet d. fredag 16. juni, 2023

  Fæcesscore målt vha. en computer vision model AI Danmark har faciliteret et TestGris projekt omkring fæcesscore. Formålet med projektet var at lave en AI-løsning til måling af fæcesscore i vores fodringsforsøg. Vi forventer, at denne kamerateknik vil give os en langt mere præcis måling af, hvordan foder påvirker udviklingen af …

  Læs mere
 • Udgivet d. fredag 12. maj, 2023

  Hvad er en ESG-rapport? En ESG-rapport er en virksomhedsrapport, der danner grundlag for en fornyet kommunikation til dine samarbejdspartnere – med fokus på virksomhedens påvirkning på miljø og samfund. ESG står for Environmental, Social, Governance som på dansk oversættes til miljømæssige, sociale- og ledelsesmæssige forhold. Dette er vores første ESG-rapport. …

  Læs mere

Vi matcher dine behov