Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen i SvineRådgivningen består af 6 medlemmer, der er valgt af de tilknyttede ejerforeninger samt en medarbejderrepræsentant fra Svinerådgivningen. Herudover deltager SvineRådgivningens direktør som sekretær:

 

Formand

Kolding Herreds Landbrugsforening

Landmand Hans Chr. Carstensen

Tlf. 6176 3366

Mail: aastrupvej18@gmail.com

 

Næstformand 

SLF

Landmand Esben Skøtt

Tlf. 2126 4367

Mail: es@lindegrd.dk

 

Medlem

SAGRO

Direktør Bjarke Poulsen

Tlf. 7660 2100

Mail: bpo@sagro.dk

 

Medlem

Vestjysk

Landmand Hans Chr. Tylvad

Tlf. 4079 2424

Mail: hc.tylvad@gmail.com

 

Medlem

Fjordland

Landmand

Tlf.

Mail:

 

Medarbejderrepræsentant

SvineRådgivningen

Rådgiver Bjarne Knudsen

Tlf. 2033 1110

Mail: bjk@sraad.dk

 

Sekretær

SvineRådgivningen

Direktør Kjeld Askjær

Tlf. 2479 1182

Mail: kja@sraad.dk