Klimaregnskaber udarbejdes v/ certificeret klimarådgiver Jonas From Katholm

Hvad er et klimaregnskab?

Funktion og formål:

  • Kan beregne klimabelastningen (i antal CO2-ækvivalenter)
  • Kan beregne effekten af tilvalgte virkemidler
  • Viser bedriftens direkte klimaaftryk og bedriftsaftryk
  • Viser de forskellige klimagassers bidrag (CO2, CH4, N2O)
  • Kan anvendes som beslutningsgrundlag for en handleplan til reduceret klimabidrag