Klimaregnskaber udarbejdes v/ certificeret klimarådgiver Jonas From Katholm

Du kan læse mere om ESGreenTool på SEGES hjemmeside her

Hvad er et klimaregnskab?

Funktion og formål:

  • Kan beregne klimabelastningen (i antal CO2-ækvivalenter)
  • Kan beregne effekten af tilvalgte virkemidler
  • Viser bedriftens direkte klimaaftryk og bedriftsaftryk
  • Viser de forskellige klimagassers bidrag (CO2, CH4, N2O)
  • Kan beregne fremtidsscenarier, der kan anvendes som beslutningsgrundlag for en handleplan til et reduceret klimabidrag

 

Nu kan du også beregne produktaftryk i ESGreenTool Climate
Nu kan brugere af klimaværktøjet ESGreenTool Climate også beregne produktaftrykket for afgrøder på marken på baggrund af egne data fra Mark Online. Det sker i en ny udgave af klimaværktøjet, nemlig Climate 2.

  • Climate 1 er det nuværende værktøj, som indtil nu har været kendt som ESGreenTool Climate. Her kan brugerne som altid beregne den aktuelle klimabelastning som antal CO2-ækvivalenter for hele bedriften.

 

  • Climate 2 vil være tilgængelig for alle brugere, men dog kun relevant for dem, som også har data i Mark Online. I Climate 2 vil brugerne kunne se deres marker og beregne både bedriftsaftrykket for markerne og produktaftrykket for afgrøderne.Hvis du både har husdyr og planteproduktion, anbefaler vi, at du fortsætter med at bruge Climate 1, indtil Climate 2 er udbygget med bedriftens husdyrsproduktion.