Lockout – nødopstaldning i lader og maskinhuse

Midlertidige opstaldningsforhold – pas på !

Lige nu udsendes opfordringer, som anbefaler landbruget at finde og klargøre midlertidige opstaldningsforhold til grisene i tilfælde af, vi rammes af lockouten som i skrivende stund er udsat…

Flere steder omtales lader, maskinhuse og tomme stalde som mulige ‘nødstalde’.

SvineRådgivningen opfordrer til at gøre sig nogle praktiske overvejelser, hvis man anvender bygninger, der ikke er ansøgt og opført til husdyr – eller hvis man anvender bygninger, der for år tilbage er taget ud af drift.

  • Forsikringsmæssigt kan der opstå STORE udfordringer, hvis man skulle være så uheldig, at der i perioden under og efter lockouten opstår skade på bygninger eller dyr (brand, vandskade, storm eller lign.)

Der er i værste tilfælde INGEN dækning, hvis man ikke har husket at orientere sit forsikringsselskab om, at man i en afgrænset periode anvender sine bygninger til andet, end de er tiltænkt!

Samme udfordring kan opstå ved leje af bygninger på anden ejendom og her kan hele problematikken kompliceres yderligere, fordi der i disse situationer oftest er to forskellige forsikringsselskaber indblandet i en evt. sag.

  • Bygninger til maskiner eller lader til halm o.lign. har helt andre afstandskrav til nabobeboelser og skel, end vores stalde har. Få en snak med naboen om den forestående situation og undgå naboklager over lugt/støj, hvis ’nødopstaldningen’ ligger tæt ved naboskel eller beboelse.

Gør jer samme overvejelser, hvis der er tale om ældre stalde, der nu ibrugtages efter en periode UDEN dyr i…

  • Den ideelle forberedelse er at kontakte sin kommunes landbrugsafdeling, og fortælle dem at man i en kortere periode opstalder flere svin på ejendommen end tilladt. De fleste kommuner kan sagtens forstå og acceptere en afvigelse fra det tilladte produktionsniveau, hvis de på forhånd er orienteret.

Som minimum vil vi anbefale, at der laves et notat i det kommende gødningsregnskab om, at antallet af producerede dyr og afgangsvægt i den beskrevne periode er overskredet pga. strejke og udsatte slagtninger og dette vil påvirke årets gennemsnit.

SvineRådgivningen håber med ovenstående at minimere de økonomiske konsekvenser, den forestående lockout kan medføre – vi er naturligvis klar ved telefonerne, hvis der skulle opstå spørgsmål til nødopstaldningen – kontakt Miljøgruppen.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalink.