Udenlandske løbemestre – ERFA 06

 • Vi går i staldene ved hvert møde
 • Vi har spændende indlægsholdere med, der kommer med relevante emner for den besætning, vi besøger
 • Vi har en lukket Facebookgruppe, hvor vi sammen kan udfordre og sparre med hinanden
 • Vi deler vores tal i sammenligningsark og taler “bordet rundt”
 • Vi bestræber os på at ligge i toppen og brænder for vores arbejde
 • 4 heldagsmøder om året

Målgruppe

Udenlandske medarbejdere med ansvar for løbe/drægtighedsstalde. Der tales engelsk til alle møder og vi har flere års erfaring.

Ansvarlig

Stina Brødbæk Sørensen, tlf. 2029 8803 / sbs@sraad.dk

In English below

 • We go trough the stables at every meeting
 • We have exciting presenters with relevant topics for the farm visited
 • We have an intern Facebook group where we can challenge eachother and give feedback
 • We share our results and let everbody talk
 • We strive to be among the best and are passionate about our work
 • 4 all-day meetings per year

Target group

Foreign employees with responsibility for the mating unit and gestation stables. English is spoken at all meetings and we have several years of experience.

Contact

Stina Brødbæk Sørensen, tel. 2029 8803 / sbs@sraad.dk