Farestald UK – ERFA 53

 • Vi er en gruppe medarbejdere med erfaring i farestalden
 • Vi går i staldene ved hvert møde og har en aktuel udfordring som emne på dagen
 • Vi har et fagligt indlæg, der er relevant for dagens udfordring
 • Vi deler vores erfaringer / udfordringer under “bordet rundt” og på Facebook
 • Vi laver en forbedringstavle med konkrete opgaver for hvert møde til den besøgte besætning
 • 4 heldagsmøder om året

Målgruppe

Engelsktalende medarbejdere i farestalden. Vi deler erfaringer og kommer med gode, konkrete råd til problemløsninger i staldene. Vi arbejder sammen og deler vores viden på tværs og har derved en åbenhed mellem os. Sammen er vi et hold af eksperter på området.

Ansvarlig

Cathrine Fogh, tlf. 2917 0605 / cho@sraad.dk

In English below

 • We are a group of employees with experience in the farrowing stable
 • We go trough the stables at each meeting and have a current challenge as the topic of the day
 • We have a professionel speaker that is relevant for today’s challenge
 • We share our experiences / challenges during the meeting and on Facebook
 • We create an improvement board with concrete tasks for each meeting for the farm visited
 • 4 all-day meetings per year

Target group

English-speaking employees in the farrowing stable. We share experiences and good, concrete advice for problem solutions in the stables. We work together and share our knowledge across the board and thereby have an openness between us. Together we are a team of experts in the field.

Contact

Cathrine Fogh, tel. 2917 0605 / cho@sraad.dk