Udenlandske driftsledere – ERFA 66

 • Vi er driftsledere i sohold
 • Vi går i stalden ved hvert møde
 • Vi har spændende foredragsholdere med, med oplæg om relevante emner
 • Vi har en lukket Facebook gruppe til sparring og oplæg
 • Vi ønsker at ligge i toppen og deler vores resultater og erfaringer med hinanden
 • 4 heldagsmøder om året

Målgruppe

Engelsktalende driftsledere, der ønsker at forbedre sig selv og sine medarbejdere. Der ønsker sparring og netværk, når tingene kan være svære selv at løse.

Ansvarlig

Stina Brødbæk Sørensen, tlf. 2029 8803 / sbs@sraad.dk

In English below

 

 • We are leading managers working at farms with sows
 • We go through the stables at every meeting
 • We have exciting lectures with presentations on relevant topics
 • We have an intern Facebook group for feedback and presentations
 • We want to be among the best and share our results and experiences with each other
 • 4 all-day meetings per year

Target group

English-speaking leading managers who want to improve themselves and their employees. Who wants feedback and network when things can be difficult to solve on your own.

Contact

Stina Brødbæk Sørensen, tlf. 2029 8803 / sbs@sraad.dk