Projekt PattegriseLIV

Ønsker du at arbejde endnu mere målrettet med at øge pattegrisens overlevelse?

Med de erfaringer, der er opsamlet i de tidligere deltagende besætningers forløb, ved vi nu, hvad der virker!  Erfaringerne viser også, at tingene lykkes, når besætningen er i et rådgivningsforløb.

 

Udbytte for dig:

Med projekt PattegriseLIV kan vi hjælpe dig med at reducere dødeligheden i farestalden og opnå flere fravænnede smågrise af høj kvalitet. Forløbet består af besætningsbesøg af farestaldscoach, med sidemandsoplæring af medarbejdere. Der er fokus på fodring af soen ved besøg af fodringsekspert, så optimal mælkeydelse og høj kuldstørrelse opnås. Der ses på de eksisterende foderanalyser på hhv. die- og drægtighedsfoder, så den rette tildeling sikres.

 

PattegriseLIV indeholder følgende elementer:

  • 5 besøg på staldgangen hvoraf 1 er morgenbesøg
  • 5 handleplaner
  • Løbende opfølgning på overlevelsen mellem alle besøg
  • Deltagelse for nøglemedarbejder i farestalden i 3 ERFA-staldskoler.

Pris i alt (eksklusiv tilskud, deltagelse i ERFA-staldskole og kørsel) = kr. 35.000.

Der kan søges AMU tilskud efter gældende regler.

 

Skal din besætning med i projekt PattegriseLIV? Kontakt:

Helle Hellemann, tlf. 2349 0507

Allan B. Mikkelsen, tlf. 2949 6853