Projekt PattegriseLIV

Ønsker du at arbejde endnu mere målrettet med at øge pattegrisens overlevelse?

Med de erfaringer, der er opsamlet i de tidligere deltagende besætningers forløb, ved vi nu, hvad der virker!  Erfaringerne viser også, at tingene lykkes, når besætningen er i et rådgivningsforløb.

 

Udbytte for dig:

Med projekt PattegriseLIV kan vi hjælpe dig med at reducere dødeligheden i farestalden og opnå flere fravænnede smågrise af høj kvalitet. Forløbet består af besætningsbesøg af farestaldscoach, med sidemandsoplæring af medarbejdere. Der er fokus på fodring af soen ved besøg af fodringsekspert, så optimal mælkeydelse og høj kuldstørrelse opnås. Der ses på de eksisterende foderanalyser på hhv. die- og drægtighedsfoder, så den rette tildeling sikres.

 

 

 

Ønsker du yderligere oplysninger:
Kontakt SvineRådgivningen
Tlf. 70151200