Flow

Mange af os har nogle fastlåste måder at gøre tingene på. Derfor kræver det overblik, sans for detaljen og en gennemtænkt plan for at ændre driftsformen i et produktionsanlæg. SvineRådgivningen har været en del af en arbejdsgruppe, der har udviklet et redskab til vurdering af den nuværende driftsform.

Vi går fra at se på grise pr. so til at se på, hvad det givne staldanlæg kan producere af liv og/eller kg pr. år.

 

I arbejdsgruppen har vi skabt et redskab som:

  1. Skaber et overblik over den nuværende driftsform på baggrund af staldanlægget OG effektivitet i TilstandsRapporten.
  1. Kan komme med et oplæg til en anden driftsform under hensyntagen til målsætningen for de afsatte grise i StaldanlægsPotentialet. 
  1. Giver et diskussionsgrundlag for, hvordan det skal lykkes at minimere de biologiske udsving og derved øge staldanlæggets potentiale vha. HoldstørrelseStyringen.

 

Ønsker du yderligere oplysninger:
Kontakt SvineRådgivningen
Tlf. 70151200