E-kontrol – sohold

God styring af produktionen skaber de bedste resultater

For at opretholde et højt produktionsniveau i soholdet kræves effektiv produktionsstyring. SvineRådgivningen benytter sig af BEDRIFTLØSNING Svin® og Agrosoft WinSvin® og tilbyder at udarbejde E-kontrol, styringslister og reproduktionsanalyser for din besætning. Det giver dig optimale betingelser for effektiv styring af soholdet.

 

Hvad får du

 • Årligt besøg hvor plan for produktionen diskuteres
 • Sammenligning med områdegennemsnit 2 gange årligt
 • Løbende tilsendt E-kontrol som opfylder følgende krav:
  • Eventuelle afstemningsfejl er opklaret og rettet
  • Foderforbruget er opgjort og vurderet af din rådgiver
 • Telefonopringning som opfølgning på hver E-kontrol

 

Udbyttet for dig

 • E-kontrollen bliver et aktivt redskab til styring af produktionen
 • En fejlfri E-kontrol kan danne udgangspunktet for handling og diskussion
 • Mulighed for at modtage styringslister, sotavler, reproduktionsanalyser mv. efter behov

 

Fordele for dig

 • Skaber overblik over dit sohold
 • Handling ud fra konkret viden om din besætning
 • Individuelt tilpasset løsning efter dit behov og ønske:
  • Periodeinterval aftales
  • Kopi sendes til relevante samarbejdsparter
 • Du kan vælge mellem selv delvist at udføre arbejdet, eller vi klarer det hele

 

Tilvalgsmuligheder

 • Skriftlige kommentarer til analyser
 • DB-tjek
 • Fastprisaftale
 • Uge Management
 • Foderovervågning for hjemmeblandere

 

Ønsker du yderligere oplysninger:
Kontakt SvineRådgivningen
Tlf. 70151200