Nyetablerede griseproducenter – ERFA 101

  • Produktionsøkonomi med sammenligning af omkostningsniveau opgjort pr. enhed
  • Strategidiskussioner og udvikling
  • Ledelse og medarbejderhåndtering
  • Ejerskabsmodeller
  • Erfaringsudveksling indenfor griseproduktion
  • Der er kun staldbesøg, så vidt der er noget nyt, som kun kan ses i stalden
  • 4 heldagsmøder om året

Målgruppe

Gruppen er for nyetablerede soholdere i Jylland og på Fyn. Gruppen bliver hurtigt et netværk, som man kan trække på, da medlemmerne lige har været eller er på vej gennem samme proces.

Ansvarlig

Michael H. Frederiksen, tlf. 2288 8213 / mhf@sraad.dk