Landsdækkende soholdejere – ERFA 30

  • Dækker hele Jylland og Fyn i samarbejde med LandboNord
  • Vi går i stalden efter behov/emne
  • Vi dyrker netværk/sparring/udfordring med hinanden mellem møderne
  • Vi ønsker at ligge i toppen, målt på indtjening
  • Vi har indlæg med fra relevante firmaer / personer
  • I fortrolighed deler vi vores tal, erfaringer og udfordringer, så alle er en del af fællesskabet
  • 4 heldagsmøder om året

Målgruppe

Unge ejere etableret efter 2012 med flere sites og flere medarbejdere. Vi er en gruppe som vægter fremmøde hver gang, og som ønsker at bidrage med opbakning, løsninger og kompetencer.

Ansvarlig

Søren Sloth, LandboNord samt Kjeld Askjær, M. 2479 1182, mail kja@sraad.dk