Helikoptere – ERFA 68

  • Vi er ledere for medarbejdere på flere grise-sites
  • Vi vil udvikle egne ledelseskompetencer for at opnå en høj effektivitet
  • Vi bruger energi på at implementere det gode lederskab på vores arbejdsplads og er parate til at blive målt på det
  • Vi har altid en ekstern indlægsholder, som kan udvikle vores ledelsesevner
  • Vi er åbne og konstruktive overfor de udfordringer, vi alle kommer ud for
  • 4 heldagsmøder om året

Målgruppe

Dansktalende ledere af større griseproduktioner, hvor ledelse er et punkt for at opnå succes. Man har minimum 4-5 medarbejdere under sig og gerne på flere sites.

Ansvarlig

Kjeld Askjær, tlf. 2479 1182 / kja@sraad.dk