Fodermestre – ERFA 14

  • Vi besøger virksomheder
  • Vi sætter selv dagsordenen og har stor indflydelse på møderne
  • Vi har en lukket Facebookgruppe, hvor vi sammen kan udfordre og sparre med hinanden
  • Vi deler vores tal i sammenligningsark og taler “bordet rundt”, hvor vi sparrer med hinanden omkring vores aktuelle udfordringer
  • Vi har en årlig julefrokost
  • 4 eftermiddagsmøder om året

Målgruppe

Danske driftsledere med ansvar for forskellige afdelinger. Der tales dansk til alle møder, og vi har flere års erfaring.

Ansvarlig

Cathrine Fogh, tlf. 2917 0605 / cho@sraad.dk