Avl Danbred – ERFA 22

  • Indlæg og “bordet rundt”
  • Konsulentens hjørne
  • Aftenmøder i Vojens
  • 3-4 møder årligt

Målgruppe

Ejere og medhjælpere i Danbred avlsbesætninger.

Ansvarlig

Pernille Elkjær, tlf. 4026 3988 / pe@sraad.dk