Skjoldborg teststation

Nr. Vejenvej 10, 7400 Herning

Fakta om Skjoldborg:

  • Sobesætning med produktion af 40.000 smågrise pr. år
  • Ca. 1100 søer i ugedrift
  • 4000 m2 smågrisestald bygget 2015
    • 9 sektioner med hver 750 stipladser
    • Hver sektion har 24 stier – 2 stier deler en tørfoderautomat

Automatisk udfodring med foderopgørelse pr. automat (0 – 6 uger efter fravænning)
Tilvækst opgøres pr. sti frem til afgang ved 6 uger
Antal udtagne grise registreres
Antal behandlede grise registreres

Oversigt over stald og foderanlæg

Skjoldborg teststation

 

 

 

 

 

Foderanlægget kan blande et foder til den enkelte foderautomat. Inden for den samme sektion kan der blandes og udfodres op til 6 forskellige foderblandinger samtidigt.

*1: I foderladen er der opsat 9 mineralpåslag til storsække og 7 mineralpåslag med omrører til storsække, 1 pumpe til olieindtag og 6 råvaresiloer.

*2,3,4: Den centrale del i Agrisys AirFeed systemet er Mix og Fordeler Stationerne, som blander foder og blæser det ud i foderkasserne. Der er opsat en MONO station og to DUO Mix og Fordeler stationer.

*2: MONO stationen indtager og blander ”mini” komponenter fra de 16 mineralpåslag. Denne blanding blæses over i *3*4 DUO Mix og Fordeler stationerne.

*3,*4: 2 stk Duo Mix og Fordeler stationer indtager og blander ”minikomponent” blandingen fra MONO stationen og råvarer fra råvaresiloerne. Derefter blæses foderet ud i den pågældende foderautomat.

*3 Fodrer den ene halvdel af stalden (blå streng) og *4 fodrer den anden halvdel af stalden (grøn streng).

*5: MONO stationen (*2) kan blande en forblanding via et indtag fra en mikrodoserer og et indtag for fint formalet hvede. Forblandingen kan efterfølgende afleveres til et af påslagene. Derefter indgår forblandingen i opblanding af foder ligesom de øvrige råvarer fra mineralpåslagene.

*6: Her er der plads til grise, som har behov for aflastning og sygesti.

*7: På hovedstrengen placeres RF 2-vejs ventiler for hver sektionsrørstreng, som sikrer, at foderet blæses til den korrekte sektion. Ved hver foderautomat placeres ligeledes RF 2-vejs ventiler samt cyklon som udløb til foderautomaten. For en ekstra sikkerhed, såfremt en ventil skulle svigte så foderet ikke falder ned i den tiltænkte foderautomat, er rørstrengen ført gennem væggen ud på gangen, så foderet blæses ud på gangen. Herved forhindres foderet i at blive blæst ned i en forkert foderautomat, hvilket er ødelæggende for et testhold. Ved fejl kommer der en alarm fra foderanlægget og staldpersonalet kan hurtigt rette op på fejlen.