Test under TestGris gennemføres på “Skjoldborg”, et produktionsanlæg vi lejer af svineproducent Sven Agergaard. På Skjoldborg produceres der ca. 40.000 smågrise pr. år.

Skjoldborg råder over et foderanlæg, der kan teste for eksempel færdigfoder, tilskudsfoder, mineralblandinger eller tilsætningsstoffer med meget stor sikkerhed. Dette gør Skjoldborg til den største og mest avancerede teststation i Nordeuropa.

Skjoldborg medvirker til at give en konkurrencefordel til danske svineproducenter.

Desuden vil Skjoldborg gennem dokumentation af foderingrediensers egenskaber levere grundlaget for seriøs rådgivning såvel fra rådgivere som fra foderproducenter og forhandlere af foder- og tilsætningsstoffer.

 

Fakta om Skjoldborg

 • Sobesætning med produktion af 40.000 smågrise pr. år til eksport
 • Ca. 1100 søer i ugedrift
 • 4000 m2 smågrisestald bygget i 2015
  • 9 sektioner med hver 750 stipladser, heraf 8 i brug til test
  • Hver sektion har 24 stier – 2 stier deler en tørfoderautomat
 • Automatisk udfodring med foderopgørelse pr. automat (0 – 6 uger efter fravænning)
 • Babystaldafsnit med 4 sektioner, 100 – 120 stipladser pr. sektion
 • Tilvækst opgøres pr. sti
 • Antal udtagne grise registreres
 • Antal behandlede grise registreres

 

 

Skjoldborg teststation

Nr. Vejenvej 10, 7400 Herning