Vi har udviklet et enkelt testkoncept, som kan tilpasses behov inden for nævnte rammer. Konceptet omfatter test af foder– og tilsætningsstoffer samt fodringsstrategier til smågrise. Vi tilbyder test for dele af eller hele perioden. 

Indretningen af staldene på Skjoldborg giver mulighed for at gennemføre test til:

 • Sammenligning af op til 6 forskellige produkter indbyrdes
 • Sammenligninger af samme produkt i forskellige varianter f.eks. forskellige grader af procesbearbejdning (formalingsgrad, presning, varmebehandling, ekstraktion mm.)
 • Dosis-responstest af op til 6 doseringer af nærings- eller tilsætningsstoffer eller kombinationer af faktorer og niveauer

Vi registrerer som udgangspunkt følgende parametre:

 • Vægt:
  • Grisenes vægt ved fravænning (startvægt)
  • Grisenes vægt efter 2 uger (skift fra start- til overgangsblanding)
  • Grisenes vægt efter 4 uger (skift fra overgangs- til slutblanding)
  • Grisenes vægt efter 6 uger (slutvægt)
 • Foderforbrug:
  • Forbrugt foder i start-, overgangs- og slutperiode pr. gruppe
 • Medicinforbrug
 • Pct. døde grise
 • Antallet af diarrébehandlinger

Vi benytter vore traditionelle dataregistreringsværktøjer i en udvidet form. Resultaterne opgøres efter videnskabeligt anerkendte metoder.