Baggrund

I 2015 opstod der en mulighed for at etablere testfaciliteter i en klimastald, der var under opbygning hos svineproducent Sven Agergaard.

Klimastalden blev udvidet md en stor foderlade, således at der kunne gennemføres test af foder-, og tilsætningsstoffer, såvel via hjemmeblandet foder som færdigfoder. Desuden blev der installeret en del ekstra veje-, og registreringsudstyr. Klimastalden blev taget i brug 1. januar 2016 og den 11. januar 2016 blev den første test på Skjoldborg sat i gang.

Testkonceptet blev i starten alene baseret på fravænnede grise (6-30 kg) i test af 42 dages varighed (TestGris Flex). Den 22. oktober 2018 gennemførtes den første test (BabyGris) med de mindste fravænnede grise i babystaldafdelingen (gns. 4,3 kg). Testen blev i starten afsluttet efter 2 ugers varighed, hvorefter grisene blev overført til klimastalden. Senere blev det i 2020 muligt at følge grisene fra babystalden frem til afgang fra klimastalden (BabyGris Plus).

For at forstå og dokumentere virkningsmekanismen fra tilsætningsstoffer i foderet, tilbyder TestGris fra oktober 2020 også at udtage prøver af organer, nedfryse disse og sende dem til en samarbejdspartner til analyse.

Formål

Det er SvineRådgivningens formål at;

1) forbedre svineproducenternes bundlinje gennem specialiseret faglig rådgivning og formidling af den nyeste viden fra ind-, og udland. Herunder et ønske om at kunne understøtte rådgivning og formidling gennem danske forsøg og test baseret på danske produktionsforhold.

2) etablere et nyt forretningsområde, der indbefatter en ny kundegruppe – leverandører af foder og tilsætningsstoffer til landmænd. Denne kundegruppe efterspørger uafhængige og praksisnære test på videnskabeligt grundlag.

Disse formål tilgodeses under varemærket “TestGris“. Med TestGris giver vi mulighed for at producenter af foderprodukter kan få testet deres produkter under kontrollerede forhold i en typisk dansk svinestald.