Tabsopgørelse

Når uheldet er ude, skal tabet gøres rigtigt op!

En tabsopgørelse er et tilbud til dig, der har været udsat for brand, teknisk skade, sygdom hos indkøbte dyr eller levering af skadelige fodermidler. Den tilknyttede nøglerådgiver hjælper med problemafdækning. Nøglerådgiveren finder derefter sammen med dig, de rådgivere der har erfaring med disse beregninger. En tabsopgørelse vil hjælpe dig til at få hele den erstatning, du er berettiget til.

Hvad får du?

 • En præcis beregning der forholder sig til alle berørte områder
 • Forholdene diskuteres og vi finder i fællesskab frem til den rigtige erstatning
 • Forsikringsrådgiveren involveres, hvis der er behov for dette
 • Tæt opfølgning under hele processen
 • Hjælp til at benytte beregningsværktøjer, der kan beregne det samlede driftstab som    følge af uheldet

Udbytte for dig

 • Konstruktiv og objektiv sparring
 • Beregninger foretaget af et svinerådgivningskontor, letter normalt sagsbehandlingen hos forsikringsselskabet
 • Sikkerhed for at alle faktorer kommer med i beregningerne

Fordel for dig

 • Overblik over dine driftstab
 • Individuelt tilpasset løsning – behovet afdækkes sammen med rådgiveren
 • Du får en samarbejdspartner, der hjælper dig med at få den bedst mulige dækning af skaden

Ønsker du yderligere oplysninger?
Kontakt SvineRådgivningen
Tlf.: 7015 1200