Staldgangsrådgivning

Gennem rådgivning på staldgangen bliver der givet hjælp til selvhjælp. Rådgivningen tager udgangspunkt i det daglige arbejde i stalden og derigennem gives der forslag til hvordan dagligdagens udfordringer kan løses.

Men hvad får landmanden ud af det?

    • Der kommer nye friske øjne på de rutiner man har. Det er lettere for en 3. part at tale med medarbejderne om de udfordringer der er, og komme med konstruktive forslag
    • Man får hjælp til at få teoretisk viden ført over i det praktiske?
    • Ved større eller mindre ændringer i besætningen f.eks. ny medhjælper eller ved udvidleser, rådgives der i hvordan ændringer implementeres og hvordan man får samarbejded mellem de ansatte til at fungere.
    • sparring til medarbejdere, f.eks. i forhold til at optimere til daglige rutiner

De opgaver der har været indtil nu har primært været i farestalden, hvor der enten er ankommet en ny medarbejder, eller der har været nogle problemer, som evt. kunne løses med nye rutiner.

Det har været hjælp til at fokusere på de produktionsresultater som skulle løftes, og man får en god snak om alle de andre ting som rører sig – det kan være ting medarbejderen er træt af, som man ikke lige får sagt. Det kan også være, hvordan man er som arbejdsgiver – og hvad med medarbejderstaben i fremtiden?

Her er nogle udtalelser fra et par af de landmænd som har haft besøg:

”Vi skulle skifte alle vores medarbejdere i løbet af kort tid og jeg havde derfor ikke overskud til at være der selv hele tiden. Derfor har det været godt, at der var en som kunne give medarbejderne nogle gode rutiner og følge udviklingen tæt. Man får hurtigt fanget de ting man gør forkert, når rådgivningen foregår på sti-niveau.”

”Det er første gang, at vi har prøvet denne type rådgivning, men det er godt at tage tingene derude hvor det sker – det gør hele forskellen. Man har jo også selv fået nogle vaner igennem årene, som trænger til at blive ændret.”

”I starten føltes det som et lille nederlag, at det var nødvendigt med hjælp, men vi kan se nu, at det har været godt. Det gav noget helt andet til medarbejderen, som fik gejsten tilbage. Der var en rigtig god dialog med alle de udenlandske medarbejdere”.

Ønsker du yderligere oplysninger:
Kontakt SvineRådgivningen
Tlf. 7015 1200