Staldgangsrådgivning

Gennem rådgivning på staldgangen bliver der givet hjælp til selvhjælp. Rådgivningen tager udgangspunkt i det daglige arbejde i stalden og derigennem gives der forslag til, hvordan dagligdagens udfordringer kan løses.

Udbytte for dig

    • Der kommer nye friske øjne på rutiner.
    • Sparring med medarbejdere på udfordringer i stalden.
    • Man får hjælp til at få teoretisk viden overført til praksis.
    • Det kan nogen gange være lettere for en 3. part at tale med medarbejderne om samarbejdet mellem kollegaer og ejer.
    • Ved større eller mindre ændringer i besætningen (f.eks. ny medarbejder eller ved ombygning/udvidelse) rådgives der i, hvordan ændringer implementeres og  hvordan man får samarbejdet mellem de ansatte til at fungere.

Ved rådgivning på staldgangen får man hjælp til at fokusere på de produktionsresultater, der skal løftes og man får en god snak om alle de andre ting, som rører sig i produktionen.

 

Her er nogle udtalelser fra et par af de landmænd, som har haft besøg:

”Vi skulle skifte alle vores medarbejdere i løbet af kort tid og jeg havde derfor ikke overskud til at være der selv hele tiden. Derfor har det været godt, at der var en som kunne give medarbejderne nogle gode rutiner og følge udviklingen tæt. Man får hurtigt fanget de ting man gør forkert, når rådgivningen foregår på sti-niveau.”

 

”Det er første gang, at vi har prøvet denne type rådgivning, men det er godt at tage tingene derude hvor det sker – det gør hele forskellen. Man har jo også selv fået nogle vaner igennem årene, som trænger til at blive ændret.”

 

”I starten føltes det som et lille nederlag, at det var nødvendigt med hjælp, men vi kan se nu, at det har været godt. Det gav noget helt andet til medarbejderen, som fik gejsten tilbage. Der var en rigtig god dialog med alle de udenlandske medarbejdere”.

 

Ønsker du yderligere oplysninger:
Kontakt SvineRådgivningen
Tlf. 7015 1200