ERFA grupper

I SvineRådgivningen er det muligt at komme med i en ERFA gruppe, der er tilpasset ens fagområde og med deltagere, der brænder for det samme som dig. I grupperne kan der trækkes på erfaringer fra andres hverdag og der er grundlag for gode diskussioner. De forskellige eksisterende grupper er listet nedenfor. Vi har også en ERFA gruppe, der passer til dig…

ERFA grupper i SvineRådgivningen:

 • ERFA 1 – SoNørder
 • ERFA 2 og 24 – FRATS, vådfoderbesætninger og hjemmeblandere
 • ERFA 11 – Danbred opformering, sammen bliver vi bedre
 • ERFA 12 – Udenlandske medarbejdere, eftermiddagsmøder i Vojens
 • ERFA 14 – Fodermestre, eftermiddagsmøder i Vojens og Aabenraa
 • ERFA 20 – Driftsledere, vi gør hinanden bedre på staldgangen
 • ERFA 30 – Landsdækkende Sohold, i samarbejde med LandboNord
 • ERFA 3010 – Frilandsproducenter, konventionel
 • ERFA 33 – Sohold ejere, staldbesøg og fokuspunkter fra besætning
 • ERFA 37 nord og 38 midt – Slagtesvinebesætninger, med sorteringsvægte
 • ERFA 43 – Et særligt netværk
 • ERFA 50 – Grise i vækst, fokus på benchmarking
 • ERFA 51 – Klimastald, vi snakker engelsk i gruppen
 • ERFA 53 – FarrowElitefokus på farestalden for udenlandske medarbejdere
 • ERFA 55 – Avl & Opformering, ejere og driftsledere, erfaringsudveksling
 • ERFA 63 – FarestaldsEliten, fokus på farestalden for dansktalende medarbejdere
 • ERFA 66 – Udenlandske driftsledere, fra staldafsnit til hele ejendommen
 • ERFA 67 – Driftsledelse & staldtour, medarbejdermotivation & produktionsoptimering
 • ERFA 68 – Helikoptere, distanceledelse og produktionsovervågning
 • ERFA 70 – Øko/friland ejere, specialproduktioner
 • ERFA 71 – Øko/friland medhjælpere, det frie liv, når det er bedst
 • ERFA 72 – Welfare Pigs, løse søer i farestald
 • ERFA 81 – Udenlandske medarbejdere, fokus på sohold, staldskole
 • ERFA 101 – Nyetablerede

Afventer opstart eller flere medlemmer:

 • ERFA Avl og Opformering, medhjælpere med erfaring
 • ERFA 64 – Udenlandske medarbejdere, grise i vækst

ERFA-grupper skaber værdi! Der deles erfaring og viden på tværs af gruppens medlemmer både under møderne og efterfølgende gennem det netværk, der opbygges. Som medlem af gruppen har man tavshedspligt. Der kan dog til enhver tid refereres om oplevelser og erfaringer uden personangivelse. Som medlem betaler man for afholdelse af møderne solidarisk, det sikrer omkostningerne bliver ligeligt fordelt.

Er en eller flere af ERFA grupperne noget for dig eller har du et forslag til en ny ERFA gruppe så kontakt os på tlf. 7015 1200 eller svin@sraad.dk