Rådgivningsaftaler

God styring af produktionen skaber de bedste resultater

En rådgivningsaftale er et tilbud til dig, hvor et team af rådgivere sammensættes med dig i centrum. Den tilknyttede nøglerådgiver hjælper med problemafdækning og opstilling af mål for bedriften. Nøglerådgiveren finder derefter sammen med dig de rådgivere der har de ønskede kompetencer. En rådgivningsaftale vil systematisere rådgivningen på din bedrift, og dermed øge bedriftens potentiale.

Hvad får du

Mindst ét årligt møde, hvor dit rådgivningsbehov afdækkes sammen med nøglerådgiveren

Der opstilles målsætninger (både kort- og langsigtede) for bedriften, og strategier for at opfylde målsætningen fastlægges:

  • Specialrådgivere og evt. besætningsdyrlæge involveres
  • Under hele processen vil nøglerådgiveren være en gennemgående person, som følger dig tæt

En rådgivningsform der stiller krav til dig og din rådgiver:

  • Besætningens potentiale og problemstillinger synliggøres
  • Du motiveres ved tæt opfølgning
  • Løbende evaluering af målsætninger, og evt. justeringer af mål

Udbyttet for dig

Konstruktiv og objektiv sparring

Opsætningen af kort- og langsigtede mål sammen med den tætte opfølgning fra nøglerådgiveren skaber motivation

Alle rådgivere er velinformeret omkring din bedrift og andre rådgiveres arbejde

  • Rådgiverne informerer løbende hinanden

Fordele for dig

Overblik over din bedrift og dens potentiale

Individuelt tilpasset løsning:

  • Behovet afdækkes sammen med nøglerådgiveren
  • Periodeinterval for opfølgning aftales
  • Mulighed for fastpriskoncept

Ønsker du yderligere oplysninger:
Kontakt SvineRådgivningen
Tlf. 70151200