Ledelsesrådgivning

Styrk din rolle som leder og sæt fokus på udvikling af dine medarbejdere

Ledelse skal sikre, at man får det optimale ud af de ressourcer, man har på bedriften og kvaliteten af ledelsen er en vigtig faktor for en god bundlinje. Man behøver ikke at være født med de rigtige lederegenskaber, det kan læres og udvikles, så stil dig ikke tilfreds med stor udskiftning af medarbejdere, lange indkøringsperioder, manglende motivation, konflikter og dårligt samarbejde. Vi sætter fokus på dig, dine medarbejdere og din bedrift og finder konkrete og holdbare løsninger, så du når dine mål.

 

Ledelsesrådgivning og medarbejderudvikling

Vi tilbyder hjælp til:

 • Afklaring af kompetencebehov inden ansættelse af nye medarbejdere
 • Støtte til ansættelsessamtaler
 • Oplærings- og indkøringsplan for nye medarbejdere
 • Struktur på arbejdsdagen og organisationen
 • Samarbejde og motivation individuelt og i teamet
 • Håndtering af konflikter og vanskelige samtaler
 • Afholdelse af gode møder, der giver energi og værdi
 • Udarbejdelse af DiSC-profiler og opfølgning
 • Teamudvikling med brug af DiSC-profiler
 • Sparring og opfølgning – løsningsorienterede samtaler
 • Udarbejdelse og opdatering af medarbejderhåndbog/personalehåndbog
 • Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
 • ERFA-grupper med fokus på ledelse
 • Gårdråd/Gårdbestyrelser
 • LEAN ledelse

 

Udbytte for dig:

 • Styrket rolle som ejerleder og mellemleder
 • Opfyldelse af dine mål for bedriften og dermed bedre bundlinje
 • Fokus på at udnytte medarbejdernes potentiale
 • Bedre trivsel og motivation hos medarbejderne

 

Fordele for dig:

 • Mulighed for at prioritere og effektivisere din tid, så du sætter ind der, hvor det giver størst gevinst
 • Færre konflikter – og redskaberne til at løse dem, der opstår
 • Bedre kommunikation med medarbejdere og samarbejdspartnere

 

Ønsker du yderligere oplysninger?
Kontakt SvineRådgivningen
Tlf.: 7015 1200