E-kontrol – slagtesvin

God styring af produktionen skaber de bedste resultater

For at opretholde et højt produktionsniveau i slagtesvineproduktionen kræves effektiv produktionsstyring. SvineRådgivningen benytter sig af BEDRIFTLØSNING Svin® og Agrosoft WinSvin® samt egne udviklede programmer og tilbyder at udarbejde E-kontrol, overvågning af kødprocent og leveringsstrategi samt løbende overvågning af foderforbruget i din besætning. Det giver dig optimale betingelser for effektiv styring af slagtesvineproduktionen.

Hvad får du

 • Årligt besøg hvor plan for produktionen diskuteres
 • Sammenligning med områdegennemsnit 2 gange årligt
 • Overvågning af kødprocent og leveringsstrategi
 • Løbende tilsendt E-kontrol som opfylder følgende krav:
  • Eventuelle afstemningsfejl er opklaret og rettet
  • Foderforbruget er opgjort og vurderet af din rådgiver
  • Statusvægte er kontrolleret ved beregninger
 • Telefonopringning som opfølgning på hver E-kontrol

Udbyttet for dig

 • E-kontrollen og overvågningen af leverede grise bliver et aktivt redskab til styring af produktionen
 • Løbende kontrol af råvareforbruget i forhold til foderforbrug (hjemmeblandere)

Fordele for dig

 • Skaber overblik over slagtesvineproduktionen
 • Handling ud fra konkret viden om din besætning
 • Individuelt tilpasset løsning efter dit behov og ønske
 • Som hjemmeblander opdages eventuelle foderfejl hurtigt

Tilvalgsmuligheder

 • Skriftlige kommentarer til analyser
 • DB-tjek
 • Fastprisaftale
 • Foderovervågning for hjemmeblandere

Ønsker du yderligere oplysninger
Kontakt SvineRådgivningen
Tlf. 70151200