Klar til ny fodersæson – kender du værdien af dit korn?

Indholdet af råprotein og fosfor i korn kan variere med mere end 30% mellem partier. Denne variation kan give store udsving i dine foderblandinger. Hvis du anvender landsgennemsnittet for råprotein og fosfor i korn, og værdierne reelt ligger til den lave side i forhold til landstallene, kan det resultere i et tab i DB på op til 2-3 kr. per slagtesvin – udtag derfor kornprøver.

Kornprøverne, du vil analysere, skal være “repræsentative”. Det sikres ved at du løbende i høst udtager en håndfuld fra hvert læs korn, som samles i en spand med låg. Hver silo eller lager har sin egen spand. Når det sidste korn er høstet, blandes indholdet i spanden grundigt, og der udtages 4 prøver af hver kornart (4 x 0,5kg). Prøverne sendes til kemisk analyse (vand, protein, fosfor – ca. 450 kr.) og gennemsnittet anvendes ved foderoptimeringen. Der skal bruges gennemsnit af 4 analyser, fordi usikkerheden på den enkelte analyse er stor (især på fosfor).

Du kan også få lavet en NIT-analyse på den lokale foderstof – det går hurtigere, men NIT-analysen kan ikke bestemme indhold af fosfor eller bruges ved blandkorn (i samme silo).

I nogle tilfælde, kan der være behov for at analysere kornet for toksiner. En toksinanalyse er en billig forsikring mod de skader og nedgang i produktivitet, som toksinerne kan medføre. Når niveauet af toksin kendes, kan de rette forholdsregler tages. Toksinanalysen kan også omvendt bruges til at frikende kornet for toksiner. Ofte tilsættes toxinbinder som en forsikring mod toxiner. Toxinbinder er ikke billigt og det bør individuelt vurderes, hvilken type toxinbinder der bør benyttes og med hvilken dosering.

Fodergruppen hos SvineRådgivningen hjælper gerne med det praktiske omkring korrekt neddeling af prøver, bestilling af analyser, indsendelse af prøver til laboratoriet og modtagelse og behandling af resultater.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalink.