Hen over høsten

Det er svært at bevare pessimismen, sådan som bytteforholdet og priserne på specielt smågrise har udviklet sig – sagt på Jysk ”det har før været værre”. Husk nu at nyde det, men bevar overblikket og sørg for at produktionen er fuldt optimeret, således at indtjeningen er i top, ikke bare med bagrund i de gode priser, men også grundet en høj effektivitet.

Hvad sker der med foderhandlerne

Færdigfoderhandlerne er godt i gang. Vær parat og sørg for at holde øje med markedet. De færdigfoderhandler, der er gennemført, er på samme prisniveau som sidste sæson eller til svagt faldende priser. Byttehandler korn/færdigfoder ligger tæt på kr. 40 pr. hkg. Vær opmærksom på diverse fradrag og prøv, om der kan handles om dem.

Danish og de hvide biler

Fra høst og fremad køres der kampagne på fravænningsalder. Det vil sige at Danish-kontrol og de ”hvide biler” har fravænningsalderen som fokusområde. Herunder reglerne – bare så de er i frisk erindring. De kan læses i hele deres ordlyd på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

EU-reglerne lyder på at pattegrise ikke må fravænnes før dag 28, medmindre det ellers vil gå udover soen eller pattegrisenes velfærd.

Dog har vi en særregel i Danmark. Det betyder at pattegrise kan fravænnes indtil 7 dage tidligere, altså mindst dag 21. Dette dog kun, hvis de flyttes til specialiserede stalde, der tømmes, renses og desinficeres grundigt og er adskilt fra stalde, hvor der holdes søer – dvs. alt ind alt ud.

Spændende udfordringer i SR

Det sidste halve år har budt på spændende nye udfordringer i SvineRådgivningen. Vi er fusioneret med svinerådgivningerne i SLF og KHL og indgået samarbejdsaftale med LandboSyd. I forbindelse med fusionerne blev vi 6 ansatte mere. Samtidig er der kommet et par nye ansigter til i vores Herningafdeling og et par stykker har søgt nye udfordringer. Sammenføringen er sket med bravur og jeg er stolt af hele teamet, der er ved at blive godt sammentømmeret – vi er forskellige og respekterer hinanden herfor, det giver styrke i SvineRådgivningen, så vi matcher Jeres behov.

Til slut vil jeg ønske Jer alle en rigtig god sommer. HUSK SvineRådgivningen er på telefon 70151200 –

Direktør / Kjeld Askjær

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalink.